Cân Sức Khỏe Tròn / Healthy Weight SACONA SN#684801

(10163 đánh giá của khách hàng)

Cân sức khỏe tròn SACONA chuyên dùng trong các nhà hàng – khách sạn, và trong gia đình.