Cân Sức Khỏe Vuông/ Healthy Weight SACONA SN#684804

(12078 đánh giá của khách hàng)

Cân sức khỏe vuông SACONA chuyên dùng trong các nhà hàng – khách sạn, và trong gia đình.