Gạt Tàn Thuốc / Ashtrays SACONA SN#684522

(19836 đánh giá của khách hàng)

Gạt tàn thuốc SACONA chuyên dùng trong các nhà hàng – khách sạn, và trong gia đình.