Gạt Tàn Thuốc / Ashtrays SACONA SN#684523

(7171 đánh giá của khách hàng)

Gạt tàn thuốc SACONA chuyên dùng trong các nhà hàng – khách sạn, và trong gia đình.