Kệ Tạp Chí/ Shelves Magazine SACONA SN#684379

(987 đánh giá của khách hàng)

Kệ tạp chi SACONA chuyên dùng trong các nhà hàng – khách sạn, và những bữa tiệc sang trọng.