Thùng Rác Lưới / Trash SACONA SN#684509

(1988 đánh giá của khách hàng)

Thùng rác lưới SACONA chuyên dùng trong các nhà hàng – khách sạn, và trong gia đình.