Gạt Tàn Thuốc Xì Gà / Ashtrays SACONA SN#684524

(1753 đánh giá của khách hàng)

Gạt tàn thuốc SACONA chuyên dùng trong các nhà hàng – khách sạn, và trong gia đình.